english
     
 

Stichting Coelacanth

Stichting Coelacanth mit Sitz in Rotterdam hat folgende Zielstellung:

De stichtlng heeft ten doel de bevordering van de beeldende kunst in het algemeen en de progressieve randverschijnselen zoals installaties, performance, video-produkties en fotografie in het bljzonder, en voorts aI hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Stichting Coelacanth besteht seit dem 12. März 1987. Seit dem 28. September 2006 ist sie ein Teil von surfpilgrim.

  img/Cosmos-Flammarion.jpg