deutsch
     
 

Coming soon

These are the aims of the Stichting Coelacanth:

De stichtlng heeft ten doel de bevordering van de beeldende kunst in het algemeen en de progressieve randverschijnselen zoals installaties, performance, video-produkties en fotografie in het bljzonder, en voorts aI hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Stichting Coelacanth was founded on 12 march 1987 in Rotterdam. Since 28 September 2006 it is part of surfpilgrim.

  img/Cosmos-Flammarion.jpg